Tag Archives: keramike

PWM s NAND Schmitt Triggerom

Pulse width modulator Popis dijelova: R1 = 330 oma R2 = 1 MegaOhm P1 = 100K potenciometar (Lin) C1 = 0.1uF, (100nF) keramike C2 = 0.01uF, (10nF) keramike C3 = 0.01uF, (10nF) keramike D1 = 1N4004 (ili Schottky) Led = Vaš izbor Q1 = IRF513,

PWM s 555 timer/oscilatorom

Pulse width modulator Popis dijelova: R1 = 1K R2 = 47 Ohm P1 = 50K potenciometar C1 = 0.1uF, (100nF), keramike C2 = 0.01uF, (10nF) keramike C3 = 470uF, 25V, elektrolita D1, D2 = 1N4148, opće namjene signalne diode D3 = MBR1645, NTE6081, ili slično.

Precizno napajanje 0-40V, 0-2A

Precizno napajanje 0-40V, 0-2A Popis dijelova : Otpornici : Svi su otpornici 1/4W , osim ako nije drugačije naznačeno R1 = 1K2 RV1 , RV2 = 5K R2 = 7K5 RV3 = 500 oma R3 = 15k RV4 = 100K R4 = 160 Ohm P1