Tag Archives: 555 timer/oscilatorom

PWM s 555 timer/oscilatorom

Pulse width modulator Popis dijelova: R1 = 1K R2 = 47 Ohm P1 = 50K potenciometar C1 = 0.1uF, (100nF), keramike C2 = 0.01uF, (10nF) keramike C3 = 470uF, 25V, elektrolita D1, D2 = 1N4148, opće namjene signalne diode D3 = MBR1645, NTE6081, ili slično.