Aktiviranje releja svijetlom/mrakom

Aktiviranje releja svijetlom/mrakomactrelay

Zamjena za tranzistor 2N2222 može biti NTE123A, ECG123A, PN100, itd.

Izvor: tonys website

🔥176