Tag Archives: series

Kalkulator regulatora voltaže/amperaže

Jedan od boljih programa za izracun voltaze i amperaze na regulatorima kao što su LM317 (LM150, LM350,) Voltage regulator LM317 (LM150, LM350,) Current regulator L200 Voltage and current regulator TL431 Precision shunt regulator TL431 Precision shunt regulator (with LM317) M5237 3-Terminal adjustable regulator 78XX Series